FANDOM


Starting with Mortal Kombat: Deadly Alliance, each character was given two fighting styles and one weapon to cycle through. This was carried over into Mortal Kombat: Deception, then was switched in Mortal Kombat: Armageddon to a format of one fighting style, one weapon for most of the kombatants. Different fighting styles were not used in Mortal Kombat vs. DC Universe or Mortal Kombat (2011).

Note: Weapons often are accompanied by their own fighting style, and treated as such in MK:DA, MK:D, and MK:A, so they are included here, denoted with an asterisk (*).

Contents

[hide]

 1. By game
 2. By character
 3. By style

By game

Mortal Kombat: Deadly Alliance, Mortal Kombat: Tournament Edition, Mortal Kombat: Deception & Mortal Kombat: Unchained
Mortal Kombat: Deadly Alliance & Mortal Kombat: Tournament Edition
Mortal Kombat: Deadly Alliance, Mortal Kombat: Deception, & Mortal Kombat: Unchained
Mortal Kombat: Deadly Alliance & Mortal Kombat: Unchained
only Mortal Kombat: Deadly Alliance
only Mortal Kombat: Tournament Edition
 • Noob Saibot - Hapkido, Pi Gua, Ninja Sword*
 • Sareena - Tae Kwon Do, Yuan Yang, Sai*
 • Sektor - Ninjitsu, Sambo, Pulse Blade*
Mortal Kombat: Deception, Mortal Kombat: Unchained, & Mortal Kombat: Armageddon
Mortal Kombat: Deception & Mortal Kombat: Unchained
only Mortal Kombat: Armageddon
 • Ashrah - Chou Jaio, Kriss*
 • Baraka - Silat, Blades*
 • Sonya Blade - Tae Kwon Do, Kali Sticks*
 • Blaze - Flames
 • Bo' Rai Cho - Drunken Fist, Jojutsu*
 • Johnny Cage - Shorin Ryu, Nunchaku*
 • Chameleon - Crane, Ninja Sword*
 • Cyrax - Ninjitsu, Pulse Blade*
 • Daegon - Fu Jow Pai, Drakeswords*
 • Dairou - Mi Zong, Autumn Dao*
 • Darrius - Goju Ryu, Gauntlets*
 • Drahmin - Hung Gar, Iron Club*
 • Ermac - Choy Lay Fut, Axe*
 • Frost - Tong Bei, Daggers*
 • Fujin - Lui He, Devastator*
 • Goro - Shokan, Dragon Fangs*
 • Havik - Tang Soo Do, Morning Star*
 • Hotaru - Pi Gua, Naginata*
 • Hsu Hao - Sumo, Sun-Moon*
 • Jade - Fan Zi, Bojutsu*
 • Jarek - Dragon, Kick Axe*
 • Jax - Muay Thai, Tonfa*
 • Kabal - Sun Bin, Hookswords*
 • Kai - Moi Fah, Spiked Club*
 • Liu Kang - Jun Fan, Nunchaku*
 • Kano - Xing Yi, Butterfly*
 • Kenshi - Tai Chi, Katana*
 • Khameleon - Eagle Claw, Falchion*
 • Kintaro - Tiger Fist, Saber Teeth*
 • Kira - Yuan Yang, Dragon Teeth*
 • Kitana - Ba Gua, Steel Fan*
 • Kobra - Kickboxing, Machete*
 • Kung Lao - Shaolin Fist, Broadsword*
 • Li Mei - Lui He Ba Fa, Kunlun Dao*
 • Mavado - Long Fist, Hookswords*
 • Meat - Wrestling, Cleavers*
 • Mileena - Mian Chuan, Sai*
 • Mokap - Jeet Kune Do, Wing Chun
 • Moloch - Moloch
 • Motaro - Horse
 • Nightwolf - Val Tudo, Tomahawks*
 • Nitara - Leopard, Kama*
 • Noob Saibot - Monkey, Troll Hammer*
 • Quan Chi - Escrima, Broadswords*
 • Raiden - Nan Chuan, Staff*
 • Rain - Zi Ran Men, Storm Sword*
 • Reiko - Ying Yeung, Crude Hammer*
 • Reptile - Pao Chui, Kirehashi*
 • Sareena - Ba Shan Fan, Demon Fang*
 • Scorpion - Hapkido, Mugai Ryu*
 • Sektor - Kenpo, Pulse Blades*
 • Shao Kahn - Tai Tzu, Wrath Hammer*
 • Sheeva - Kuatan, Shokan Daggers*
 • Shinnok - Kuo Shou, Amulet Staff*
 • Shujinko - Mantis, Dan Tien Dao*
 • Sindel - Zha Chuan, Kwan Dao*
 • Smoke - Judo, Mi Tzu
 • Stryker - Hua Chuan, Nightstick*
 • Sub-Zero - Shotokan, Kori Blade*
 • Tanya - Yue Chuan, Kobu Jutsu*
 • Taven - Gold Dragon, Drakesword*
 • Shang Tsung - Snake, Straight Sword*

By character

 • Ashrah - Ba Gua, Chou Jaio, Kriss*
 • Baraka - Hung Gar, Silat, Blades*
 • Blaze - Flames, Hapkido, Jeet Kune Do, Xing Yi
 • Bo' Rai Cho - Drunken Fist, Mi Zong, Sumo, Jojutsu*
 • Chameleon - Crane, Ninja Sword*
 • Cyrax - Ninjitsu, Sambo, Pulse Blade*
 • Daegon - Fu Jow Pai, Drakeswords*
 • Dairou - Escrima, Mi Zong, Wing Chun, Autumn Dao*
 • Darrius - Goju Ryu, Leopard, Shinto Ryu, Gauntlets*
 • Drahmin - Hung Gar, Netherrealm, Oni, Iron Club*
 • Ermac - Choy Lee Fut, Hua Chuan, Axe*
 • Frost - Fu Jow Pai, Tong Bei, Yuan Yang, Daggers*, Sai*
 • Fujin - Lui He, Devastator*
 • Goro - Kuatan, Shokan, Dragon Fangs*
 • Havik - Snake, Tang Soo Do, Morning Star*
 • Hotaru - Ba Shan Fan, Pi Gua, Naginata*
 • Hsu Hao - Shuai Chiao, Sumo, Wrestling, Sun-Moon*
 • Jade - Fan Zi, Kuo Shou, Bojutsu*
 • Jarek - Dragon, Kick Axe*
 • Jax - Judo, Muay Thai, Tonfa*
 • Johnny Cage - Jeet Kune Do, Karate, Shinto Ryu, Shorin Ryu, Nunchaku*
 • Kabal - Goju Ryu, Sun Bin, Hookswords*
 • Kai - Moi Fah, Spiked Club*
 • Liu Kang - Jun Fan, Pao Chui, Nunchaku*
 • Kano - Aikido, Xing Yi, Butterfly*
 • Kenshi - Judo, San Shou, Tai Chi, Katana*
 • Khameleon - Eagle Claw, Falchion*
 • Kintaro - Tiger Fist, Saber Teeth*
 • Kira - Kenpo, Xing Yi, Yuan Yang, Dragon Teeth*
 • Kitana - Ba Gua, Eagle Claw, Steel Fan*
 • Kobra - Kickboxing, Shorin Ryu, Kali Sticks*, Machete*
 • Kung Lao - Mantis, Shaolin Fist, Broadsword*
 • Li Mei - Baji Quan, Lui He Ba Fa, Mi Zong, Kunlun Dao*, Sai*
 • Mavado - Long Fist, Wing Chun, Hookswords*
 • Meat - Wrestling, Cleavers*
 • Mileena - Mian Chuan, Ying Yeung, Sai*
 • Mokap - Jeet Kune Do, Karate, Tae Kwon Do, Tai Chi, Wing Chun
 • Moloch - Moloch
 • Monster - Hapkido, Moi Fah, Mugai Ryu*
 • Motaro - Horse
 • Nightwolf - Tae Kwon Do, Val Tudo, Tomahawks*
 • Nitara - Leopard, Fu Jow Pai, Dragon Teeth*, Kama*
 • Noob Saibot - Hapkido, Monkey, Pi Gua, Ninja Sword*, Troll Hammer*
 • Onaga - Dragon
 • Quan Chi - Escrima, Tang Soo Do, Broadswords*
 • Raiden - Nan Chuan, Jujutsu, Staff*
 • Rain - Zi Ran Men, Storm Sword*
 • Reiko - Ying Yeung, Crude Hammer*
 • Reptile - Crab, Hung Gar, Pao Chui, Kirehashi*
 • Sareena - Tae Kwon Do, Yuan Yang, Demon Fang*, Sai*
 • Scorpion - Hapkido, Moi Fah, Pi Gua, Mugai Ryu*, Ninja Sword*
 • Sektor - Ninjitsu, Sambo, Kenpo, Pulse Blade*, Pulse Blades*
 • Shang Tsung - Crane, Mantis, Snake, Straight Sword*
 • Shao Kahn - Lui He, Tai Tzu, Wrath Hammer*
 • Sheeva - Kuatan, Shokan Daggers*
 • Shinnok - Kuo Shou, Amulet Staff*
 • Shujinko - Mantis, Shaolin Fist, Dan Tien Dao*
 • Sindel - Zha Chuan, Fu Now Pai, Kwan Dao*
 • Smoke - Mi Tzu, Judo
 • Sonya Blade - Tae Kwon Do, Kenpo, Kali Sticks*
 • Stryker - Hua Chuan, Nightstick*
 • Sub-Zero - Shotokan, Dragon, Kori Blade*
 • Tanya - Yue Chuan, Zi Ran Men, Kobu Jutsu*
 • Taven - Gold Dragon, Drakesword*

By style

 • Aikido - Kano
 • Amulet Staff* - Shinnok
 • Autumn Dao* - Dairou
 • Axe* - Ermac
 • Ba Gua - Ashrah, Kitana
 • Ba Shan Fan - Hotaru
 • Baji Quan - Li Mei
 • Blades* - Baraka
 • Bojutsu* - Jade
 • Broadsword* - Kung Lao
 • Broadswords* - Quan Chi
 • Butterfly* - Kano
 • Chou Jaio - Ashrah
 • Choy Lee Fut - Ermac
 • Cleavers* - Meat
 • Crab - Reptile
 • Crane - Chameleon, Shang Tsung
 • Crude Hammer* - Reiko
 • Daggers* - Frost
 • Dan Tien Dao* - Shujinko
 • Demon Fang* - Sareena
 • Devastator* - Fujin
 • Dragon - Jarek, Onaga, Sub-Zero
 • Dragon Fangs* - Goro
 • Dragon Teeth* - Kira, Nitara
 • Drakesword* - Taven
 • Drakeswords* - Daegon
 • Drunken Fist - Bo' Rai Cho
 • Eagle Claw - Khameleon, Kitana
 • Escrima - Dairou, Quan Chi
 • Falchion* - Khameleon
 • Fan Zi - Jade
 • Flames - Blaze
 • Fu Jow Pai - Daegon, Frost, Nitara, Sindel
 • Gauntlets* - Darrius
 • Goju Ryu - Darrius, Kabal
 • Gold Dragon - Taven
 • Hapkido - Blaze, Monster, Noob Saibot, Scorpion
 • Hookswords* - Kabal, Mavado
 • Horse - Motaro
 • Hua Chuan - Ermac, Stryker
 • Hung Gar - Baraka, Drahmin, Reptile
 • Iron Club* - Drahmin
 • Jeet Kune Do - Blaze, Johnny Cage, Mokap
 • Jojutsu* - Bo' Rai Cho
 • Judo - Jax, Kenshi, Smoke
 • Jujutsu - Raiden
 • Jun Fan - Liu Kang
 • Kali Sticks* - Sonya Blade, Kobra
 • Kama* - Nitara
 • Karate - Johnny Cage, Mokap
 • Katana* - Kenshi
 • Kenpo - Sonya Blade, Kira, Sektor
 • Kick Axe* - Jarek
 • Kickboxing - Kobra
 • Kirehashi* - Reptile
 • Kobu Jutsu* - Tanya
 • Kori Blade* - Sub-Zero
 • Kriss* - Ashrah
 • Kuatan - Goro, Sheeva
 • Kunlun Dao* - Li Mei
 • Kuo Shou - Jade, Shinnok
 • Kwan Dao* - Sindel
 • Leopard - Darrius, Nitara
 • Long Fist - Mavado
 • Lui He - Fujin, Shao Kahn
 • Lui He Ba Fa - Li Mei
 • Machete* - Kobra
 • Mantis - Kung Lao, Shujinko, Shang Tsung
 • Mi Tzu - Smoke
 • Mi Zong - Bo' Rai Cho, Dairou, Li Mei
 • Mian Chuan - Mileena
 • Moi Fah - Kai, Monster, Scorpion
 • Moloch - Moloch
 • Monkey - Noob Saibot
 • Morning Star* - Havik
 • Muay Thai - Jax
 • Mugai Ryu* - Monster, Scorpion
 • Naginata* - Hotaru
 • Nan Chuan - Raiden
 • Netherealm - Drahmin
 • Nightstick* - Stryker
 • Ninja Sword* - Chameleon, Noob Saibot, Scorpion
 • Ninjitsu - Cyrax, Sektor
 • Nunchaku* - Johnny Cage, Liu Kang
 • Oni - Drahmin
 • Pao Chui - Liu Kang, Reptile
 • Pi Gua - Hotaru, Noob Saibot, Scorpion
 • Pulse Blade* - Cyrax, Sektor
 • Pulse Blades* - Sektor
 • Saber Teeth* - Kintaro
 • Sai* - Frost, Li Mei, Mileena, Sareena
 • Sambo - Cyrax, Sektor
 • San Shou - Kenshi
 • Shaolin Fist - Kung Lao, Shujinko
 • Shinto Ryu - Johnny Cage, Darrius
 • Shokan - Goro
 • Shokan Daggers* - Sheeva
 • Shorin Ryu - Johnny Cage, Kobra
 • Shotokan - Sub-Zero
 • Shuai Chiao - Hsu Hao
 • Silat - Baraka
 • Snake - Havik, Shang Tsung
 • Spiked Club* - Kai
 • Staff* - Raiden
 • Steel Fan* - Kitana
 • Storm Sword* - Rain
 • Straight Sword* - Shang Tsung
 • Sumo - Bo' Rai Cho, Hsu Hao
 • Sun Bin - Kabal
 • Sun-Moon* - Hsu Hao
 • Tae Kwon Do - Sonya Blade, Mokap, Nightwolf, Sareena
 • Tai Chi - Kenshi, Mokap
 • Tai Tzu - Shao Kahn
 • Tang Soo Do - Havik, Quan Chi
 • Tiger Fist - Kintaro
 • Tomahawks* - Nightwolf
 • Tonfa* - Jax
 • Tong Bei - Frost
 • Troll Hammer* - Noob Saibot
 • Val Tudo - Nightwolf
 • Wing Chun - Dairou, Mavado, Mokap
 • Wrath Hammer* - Shao Kahn
 • Wrestling - Hsu Hao, Meat
 • Xing Yi - Blaze, Kano, Kira
 • Ying Yeung - Mileena, Reiko
 • Yuan Yang - Frost, Kira, Sareena
 • Yue Chuan - Tanya
 • Zha Chuan - Sindel
 • Zi Ran Men - Rain, Tanya