Fandom

Mortal Kombat Wiki

Fighting Styles

1,733pages on
this wiki
Add New Page
Talk1 Share

Starting with Mortal Kombat: Deadly Alliance, each character was given two fighting styles and one weapon to cycle through. This was carried over into Mortal Kombat: Deception, then was switched in Mortal Kombat: Armageddon to a format of one fighting style, one weapon for most of the kombatants. Different fighting styles were not used in Mortal Kombat vs. DC Universe or Mortal Kombat (2011).

Note: Weapons often are accompanied by their own fighting style, and treated as such in MK:DA, MK:D, and MK:A, so they are included here, denoted with an asterisk (*).

By game

Mortal Kombat: Deadly Alliance, Mortal Kombat: Tournament Edition, Mortal Kombat: Deception & Mortal Kombat: Unchained
Mortal Kombat: Deadly Alliance & Mortal Kombat: Tournament Edition
Mortal Kombat: Deadly Alliance, Mortal Kombat: Deception, & Mortal Kombat: Unchained
Mortal Kombat: Deadly Alliance & Mortal Kombat: Unchained
only Mortal Kombat: Deadly Alliance
only Mortal Kombat: Tournament Edition
 • Noob Saibot - Hapkido, Pi Gua, Ninja Sword*
 • Sareena - Tae Kwon Do, Yuan Yang, Sai*
 • Sektor - Ninjitsu, Sambo, Pulse Blade*
Mortal Kombat: Deception, Mortal Kombat: Unchained, & Mortal Kombat: Armageddon
Mortal Kombat: Deception & Mortal Kombat: Unchained
only Mortal Kombat: Armageddon
 • Ashrah - Chou Jaio, Kriss*
 • Baraka - Silat, Blades*
 • Sonya Blade - Tae Kwon Do, Kali Sticks*
 • Blaze - Flames
 • Bo' Rai Cho - Drunken Fist, Jojutsu*
 • Johnny Cage - Shorin Ryu, Nunchaku*
 • Chameleon - Crane, Ninja Sword*
 • Cyrax - Ninjitsu, Pulse Blade*
 • Daegon - Fu Jow Pai, Drakeswords*
 • Dairou - Mi Zong, Autumn Dao*
 • Darrius - Goju Ryu, Gauntlets*
 • Drahmin - Hung Gar, Iron Club*
 • Ermac - Choy Lay Fut, Axe*
 • Frost - Tong Bei, Daggers*
 • Fujin - Lui He, Devastator*
 • Goro - Shokan, Dragon Fangs*
 • Havik - Tang Soo Do, Morning Star*
 • Hotaru - Pi Gua, Naginata*
 • Hsu Hao - Sumo, Sun-Moon*
 • Jade - Fan Zi, Bojutsu*
 • Jarek - Dragon, Kick Axe*
 • Jax - Muay Thai, Tonfa*
 • Kabal - Sun Bin, Hookswords*
 • Kai - Moi Fah, Spiked Club*
 • Liu Kang - Jun Fan, Nunchaku*
 • Kano - Xing Yi, Butterfly*
 • Kenshi - Tai Chi, Katana*
 • Khameleon - Eagle Claw, Falchion*
 • Kintaro - Tiger Fist, Saber Teeth*
 • Kira - Yuan Yang, Dragon Teeth*
 • Kitana - Ba Gua, Steel Fan*
 • Kobra - Kickboxing, Machete*
 • Kung Lao - Shaolin Fist, Broadsword*
 • Li Mei - Lui He Ba Fa, Kunlun Dao*
 • Mavado - Long Fist, Hookswords*
 • Meat - Wrestling, Cleavers*
 • Mileena - Mian Chuan, Sai*
 • Mokap - Jeet Kune Do, Wing Chun
 • Moloch - Moloch
 • Motaro - Horse
 • Nightwolf - Val Tudo, Tomahawks*
 • Nitara - Leopard, Kama*
 • Noob Saibot - Monkey, Troll Hammer*
 • Quan Chi - Escrima, Broadswords*
 • Raiden - Nan Chuan, Staff*
 • Rain - Zi Ran Men, Storm Sword*
 • Reiko - Ying Yeung, Crude Hammer*
 • Reptile - Pao Chui, Kirehashi*
 • Sareena - Ba Shan Fan, Demon Fang*
 • Scorpion - Hapkido, Mugai Ryu*
 • Sektor - Kenpo, Pulse Blades*
 • Shao Kahn - Tai Tzu, Wrath Hammer*
 • Sheeva - Kuatan, Shokan Daggers*
 • Shinnok - Kuo Shou, Amulet Staff*
 • Shujinko - Mantis, Dan Tien Dao*
 • Sindel - Zha Chuan, Kwan Dao*
 • Smoke - Judo, Mi Tzu
 • Stryker - Hua Chuan, Nightstick*
 • Sub-Zero - Shotokan, Kori Blade*
 • Tanya - Yue Chuan, Kobu Jutsu*
 • Taven - Gold Dragon, Drakesword*
 • Shang Tsung - Snake, Straight Sword*

By character

 • Ashrah - Ba Gua, Chou Jaio, Kriss*
 • Baraka - Hung Gar, Silat, Blades*
 • Sonya Blade - Kenpo, Tae Kwon Do, Kali Sticks*
 • Blaze - Flames, Hapkido, Jeet Kune Do, Xing Yi
 • Bo' Rai Cho - Drunken Fist, Mi Zong, Sumo, Jojutsu*
 • Johnny Cage - Jeet Kune Do, Karate, Shinto Ryu, Shorin Ryu, Nunchaku*
 • Chameleon - Crane, Ninja Sword*
 • Cyrax - Ninjitsu, Sambo, Pulse Blade*
 • Daegon - Fu Jow Pai, Drakeswords*
 • Dairou - Escrima, Mi Zong, Wing Chun, Autumn Dao*
 • Darrius - Goju Ryu, Leopard, Shinto Ryu, Gauntlets*
 • Drahmin - Hung Gar, Netherrealm, Oni, Iron Club*
 • Ermac - Choy Lee Fut, Hua Chuan, Axe*
 • Frost - Fu Jow Pai, Tong Bei, Yuan Yang, Daggers*, Sai*
 • Fujin - Lui He, Devastator*
 • Goro - Kuatan, Shokan, Dragon Fangs*
 • Havik - Snake, Tang Soo Do, Morning Star*
 • Hotaru - Ba Shan Fan, Pi Gua, Naginata*
 • Hsu Hao - Shuai Chiao, Sumo, Wrestling, Sun-Moon*
 • Jade - Fan Zi, Kuo Shou, Bojutsu*
 • Jarek - Dragon, Kick Axe*
 • Jax - Judo, Muay Thai, Tonfa*
 • Kabal - Goju Ryu, Sun Bin, Hookswords*
 • Kai - Moi Fah, Spiked Club*
 • Liu Kang - Jun Fan, Pao Chui, Nunchaku*
 • Kano - Aikido, Xing Yi, Butterfly*
 • Kenshi - Judo, San Shou, Tai Chi, Katana*
 • Khameleon - Eagle Claw, Falchion*
 • Kintaro - Tiger Fist, Saber Teeth*
 • Kira - Kenpo, Xing Yi, Yuan Yang, Dragon Teeth*
 • Kitana - Ba Gua, Eagle Claw, Steel Fan*
 • Kobra - Kickboxing, Shorin Ryu, Kali Sticks*, Machete*
 • Kung Lao - Mantis, Shaolin Fist, Broadsword*
 • Li Mei - Baji Quan, Lui He Ba Fa, Mi Zong, Kunlun Dao*, Sai*
 • Mavado - Long Fist, Wing Chun, Hookswords*
 • Meat - Wrestling, Cleavers*
 • Mileena - Mian Chuan, Ying Yeung, Sai*
 • Mokap - Jeet Kune Do, Karate, Tae Kwon Do, Tai Chi, Wing Chun
 • Moloch - Moloch
 • Monster - Hapkido, Moi Fah, Mugai Ryu*
 • Motaro - Horse
 • Nightwolf - Tae Kwon Do, Val Tudo, Tomahawks*
 • Nitara - Fu Jow Pai, Leopard, Dragon Teeth*, Kama*
 • Noob Saibot - Hapkido, Monkey, Pi Gua, Ninja Sword*, Troll Hammer*
 • Onaga - Dragon
 • Quan Chi - Escrima, Tang Soo Do, Broadswords*
 • Raiden - Jujutsu, Nan Chuan, Staff*
 • Rain - Zi Ran Men, Storm Sword*
 • Reiko - Ying Yeung, Crude Hammer*
 • Reptile - Crab, Hung Gar, Pao Chui, Kirehashi*
 • Sareena - Tae Kwon Do, Yuan Yang, Demon Fang*, Sai*
 • Scorpion - Hapkido, Moi Fah, Pi Gua, Mugai Ryu*, Ninja Sword*
 • Sektor - Kenpo, Ninjitsu, Sambo, Pulse Blade*, Pulse Blades*
 • Shao Kahn - Lui He, Tai Tzu, Wrath Hammer*
 • Sheeva - Kuatan, Shokan Daggers*
 • Shinnok - Kuo Shou, Amulet Staff*
 • Shujinko - Mantis, Shaolin Fist, Dan Tien Dao*
 • Sindel - Fu Jow Pai, Zha Chuan, Kwan Dao*
 • Smoke - Judo, Mi Tzu
 • Stryker - Hua Chuan, Nightstick*
 • Sub-Zero - Dragon, Shotokan, Kori Blade*
 • Tanya - Yue Chuan, Zi Ran Men, Kobu Jutsu*
 • Taven - Gold Dragon, Drakesword*
 • Shang Tsung - Crane, Mantis, Snake, Straight Sword*

By style

 • Aikido - Kano
 • Amulet Staff* - Shinnok
 • Autumn Dao* - Dairou
 • Axe* - Ermac
 • Ba Gua - Ashrah, Kitana
 • Ba Shan Fan - Hotaru
 • Baji Quan - Li Mei
 • Blades* - Baraka
 • Bojutsu* - Jade
 • Broadsword* - Kung Lao
 • Broadswords* - Quan Chi
 • Butterfly* - Kano
 • Chou Jaio - Ashrah
 • Choy Lee Fut - Ermac
 • Cleavers* - Meat
 • Crab - Reptile
 • Crane - Chameleon, Shang Tsung
 • Crude Hammer* - Reiko
 • Daggers* - Frost
 • Dan Tien Dao* - Shujinko
 • Demon Fang* - Sareena
 • Devastator* - Fujin
 • Dragon - Jarek, Onaga, Sub-Zero
 • Dragon Fangs* - Goro
 • Dragon Teeth* - Kira, Nitara
 • Drakesword* - Taven
 • Drakeswords* - Daegon
 • Drunken Fist - Bo' Rai Cho
 • Eagle Claw - Khameleon, Kitana
 • Escrima - Dairou, Quan Chi
 • Falchion* - Khameleon
 • Fan Zi - Jade
 • Flames - Blaze
 • Fu Jow Pai - Daegon, Frost, Nitara, Sindel
 • Gauntlets* - Darrius
 • Goju Ryu - Darrius, Kabal
 • Gold Dragon - Taven
 • Hapkido - Blaze, Monster, Noob Saibot, Scorpion
 • Hookswords* - Kabal, Mavado
 • Horse - Motaro
 • Hua Chuan - Ermac, Stryker
 • Hung Gar - Baraka, Drahmin, Reptile
 • Iron Club* - Drahmin
 • Jeet Kune Do - Blaze, Johnny Cage, Mokap
 • Jojutsu* - Bo' Rai Cho
 • Judo - Jax, Kenshi, Smoke
 • Jujutsu - Raiden
 • Jun Fan - Liu Kang
 • Kali Sticks* - Sonya Blade, Kobra
 • Kama* - Nitara
 • Karate - Johnny Cage, Mokap
 • Katana* - Kenshi
 • Kenpo - Sonya Blade, Kira, Sektor
 • Kick Axe* - Jarek
 • Kickboxing - Kobra
 • Kirehashi* - Reptile
 • Kobu Jutsu* - Tanya
 • Kori Blade* - Sub-Zero
 • Kriss* - Ashrah
 • Kuatan - Goro, Sheeva
 • Kunlun Dao* - Li Mei
 • Kuo Shou - Jade, Shinnok
 • Kwan Dao* - Sindel
 • Leopard - Darrius, Nitara
 • Long Fist - Mavado
 • Lui He - Fujin, Shao Kahn
 • Lui He Ba Fa - Li Mei
 • Machete* - Kobra
 • Mantis - Kung Lao, Shujinko, Shang Tsung
 • Mi Tzu - Smoke
 • Mi Zong - Bo' Rai Cho, Dairou, Li Mei
 • Mian Chuan - Mileena
 • Moi Fah - Kai, Monster, Scorpion
 • Moloch - Moloch
 • Monkey - Noob Saibot
 • Morning Star* - Havik
 • Muay Thai - Jax
 • Mugai Ryu* - Monster, Scorpion
 • Naginata* - Hotaru
 • Nan Chuan - Raiden
 • Netherealm - Drahmin
 • Nightstick* - Stryker
 • Ninja Sword* - Chameleon, Noob Saibot, Scorpion
 • Ninjitsu - Cyrax, Sektor
 • Nunchaku* - Johnny Cage, Liu Kang
 • Oni - Drahmin
 • Pao Chui - Liu Kang, Reptile
 • Pi Gua - Hotaru, Noob Saibot, Scorpion
 • Pulse Blade* - Cyrax, Sektor
 • Pulse Blades* - Sektor
 • Saber Teeth* - Kintaro
 • Sai* - Frost, Li Mei, Mileena, Sareena
 • Sambo - Cyrax, Sektor
 • San Shou - Kenshi
 • Shaolin Fist - Kung Lao, Shujinko
 • Shinto Ryu - Johnny Cage, Darrius
 • Shokan - Goro
 • Shokan Daggers* - Sheeva
 • Shorin Ryu - Johnny Cage, Kobra
 • Shotokan - Sub-Zero
 • Shuai Chiao - Hsu Hao
 • Silat - Baraka
 • Snake - Havik, Shang Tsung
 • Spiked Club* - Kai
 • Staff* - Raiden
 • Steel Fan* - Kitana
 • Storm Sword* - Rain
 • Straight Sword* - Shang Tsung
 • Sumo - Bo' Rai Cho, Hsu Hao
 • Sun Bin - Kabal
 • Sun-Moon* - Hsu Hao
 • Tae Kwon Do - Sonya Blade, Mokap, Nightwolf, Sareena
 • Tai Chi - Kenshi, Mokap
 • Tai Tzu - Shao Kahn
 • Tang Soo Do - Havik, Quan Chi
 • Tiger Fist - Kintaro
 • Tomahawks* - Nightwolf
 • Tonfa* - Jax
 • Tong Bei - Frost
 • Troll Hammer* - Noob Saibot
 • Val Tudo - Nightwolf
 • Wing Chun - Dairou, Mavado, Mokap
 • Wrath Hammer* - Shao Kahn
 • Wrestling - Hsu Hao, Meat
 • Xing Yi - Blaze, Kano, Kira
 • Ying Yeung - Mileena, Reiko
 • Yuan Yang - Frost, Kira, Sareena
 • Yue Chuan - Tanya
 • Zha Chuan - Sindel
 • Zi Ran Men - Rain, Tanya

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki